Category: Technology

เครื่องวัดความชื้น

ตัวแปรที่สำคัญของ ความชื้นตัวแปรที่สำคัญของ ความชื้น

ในแวดวงอุตสาหกรรมของรู้จักกันดีกับ ความชื้น หรือเครื่องวัดอัตราการไหล ซึ่งคือเครื่องมือวัดประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดการไหลของของไหลต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว โดยเครื่องวัดความชื้น ก็จะมีรูปแบบหรือประเภทที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามการใช้งาน โดยตัวเครื่องวัดความชื้น นั้นจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่สองส่วนคือ Flow sensor และ Flow indicator โดยตัว Flow sensor นั้นจะเป็นตัวเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบทางฟิสิกส์หรืออัตราการไหลของของไหลให้มาอยู่ในรปแบบของสัญญาณไฟฟ้าเพื่อที่จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเหล่านี้ไปยังส่วนต่อซึ่งก็คือ Flow indicator และตัว Flow indicator นั้นเป็นส่วนประกอบที่จะทำหน้าที่ในการนำสัญญาณที่ได้จาก Flow Sensor มาแสดงผลหรือแปลงผล

รางแลดเดอร์

ทำไมโรงงานอุตสาหกรรม ถึงเลือกใช้การเดินสายไฟจากด้านบน ?ทำไมโรงงานอุตสาหกรรม ถึงเลือกใช้การเดินสายไฟจากด้านบน ?

ในโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะเคยเห็นหรือผ่านตามาบ้างแล้ว กับการเดินสายไฟของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต่างกับการเดินสายไฟจากบ้านเรา โดยการเดินสายไฟของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะเป็นการเดินสายไฟด้านบนผ่านการใช้รางแลดเดอร์ หรือ รางไฟแบบอื่น ๆ  ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัสยไม่ต่างจากนักเขียนว่าทำไมจะต้องเดินสายไฟไว้ด้านบนด้วยในบทความนี้เราได้รวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้วครับ   ป้องกันการเกิดไฟฟรั่ว   เนื่องจากบางครั้งอาจจะเกิดไฟรั่วขึ้นได้ถ้าหากว่าเดินไฟตามปกติ และ ถ้าหากว่าเกิดไฟรั่วแล้วโดยปกติทางโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นจะมีตู้ MDB เพื่อคอยดูแลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และ อาจจะทำให้ตู้นั้นเกิดการจ่ายไฟผิดพลาด หรืออาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นเอาได้นะครับ ดังนั้นการเดินสายไฟผ่านรางแลดเดอร์ ที่อยู่ข้างบนนั้นจะช่วยให้โอกาสในสายไฟเกิดความเสียหายน้อยกว่า และเกิดไฟรั่วได้น้อยกว่านั้นเอง   ไม่เกะกะการทำงาน   อีกหนึ่งข้อดีของการเลือกใช้การเก็บสายไฟไว้ด้านบนนั้นคือไม่เกะกะเวลาทำงานดีนะครับ เพราะบางครั้งอาจจะมีตู้ หรือ อุปกรณ์บางอย่างที่ตั้งอยู่ใจโรงงานเลย ซึ่งการเดินไฟแบบปกติอาจจะทำใหต้องลากสายไฟให้ยาวออกไปและนั้นอาจจะทำให้สายไฟที่ลากมานั้นเกะกะคนอื่นเอาได้นะครับ ดังนั้นอีกหนึ่งข้อดีของการเดินสายไฟที่ด้านบนนั้นคือไม่จำเป็นต้องต้องเดินสายไฟในที่ใกล ๆ และทำให้ไม่ต้องเกะกะคนอื่นเวลาทำงานด้วยนะครับ   ปลอดภัยกว่า