บทบาทของบริษัทพลังงานทดแทนในประเทศไทย

บริษัทพลังงานทดแทน

ในหลากหลายประเทศเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนกันมากมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทพลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะในประเทศไทยในปัจจุบันสามารถเห็นได้ในหลากหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพื่อการผลิตและแจกจ่ายให้แก่ประชากร

ประเภทของพลังงานทดแทน

ในการผลิตหรือมองหาพลังงานทางเลือกที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดมาใช้เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้า ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทพลังงานทดแทน เพื่อให้สามารถริเริ่มหรือสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบแผนและประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งในปัจจุบันมีพลังงานทดแทนอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. พลังงานสิ้นเปลือง เป็นพลังงานที่มีจำนวนจำกัดเมื่อนำมาใช้แล้วจะหมดไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยระยะเวลานับร้อยล้านปีเพื่อให้ได้มา เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ถ่านหิน แร่ธาตุยูเรเนียม เป็นต้น

2. พลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานที่ได้มาจากธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมด เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวะมวล พลังงานความร้อน พลังงานขยะ เป็นต้น

บทบาทสำคัญของบริษัทพลังงานทดแทน

แน่นอนว่า ในการดำเนินการแต่ละโครงการเพื่อเสาะหาพลังงานทดแทนมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง จำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่า เงินและกำลังความสามารถของบุคลากรที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยตัวกลางอย่าง บริษัทพลังงานทดแทน ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งมีทั้งโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย

ความจำเป็นในการมองหาพลังงานทดแทน

1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โลกในยุคปัจจุบันมีการนำพลังงานมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการการเผาไหม้จนก่อให้เกิดพลังงาน ที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนและส่งผลทำให้โลกเสียสมดุล และเมื่อยิ่งความรุนแรงดังกล่าวขยายวงกว้าง ก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อนต่อทั้งประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมองหามาตรการในการแก้ไขและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย ด้วยการมองหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เป็นมิตร

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ น้ำมัน เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ส่งผลทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลกระทบด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับราคาสินค้า ค่าครองชีพของประชาชน ค่าจ้างแรงงาน ที่มีการปรับตัวไปตามราคาน้ำมันที่เกิดการผันผวนในตลาด

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม บทบาทของบริษัทพลังงานทดแทนถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการมองหาพลังงานทดแทนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการร่วมมือกันทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากในประเทศไทยกำลังประสบปัญหากับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิตพลังงานใช้ในประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

ไส้ติ่ง

ตกลงว่า “ไส้ติ่ง” จำเป็นที่ต้องมีในร่างกายของมนุษย์อีกหรือไม่ตกลงว่า “ไส้ติ่ง” จำเป็นที่ต้องมีในร่างกายของมนุษย์อีกหรือไม่

          ก็อย่างที่ว่ากันนั่นแหละครับ พูดไปแล้วก็น่าสงสารคนสมัยโบราณอยู่เหมือนกัน โดยมีข้อมูลสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนสมัยก่อนนั้นก็คือ ไส้ติ่งแตก และฟันผุ ตรงนี้เราจะมาเจาะกันว่าเจ้าไส้ติ่งมันงานหรือมีหน้าที่อะไรกันแน่ และมันจำเป็นหรือไม่ ที่มนุษย์ต้องมีอวัยวะที่เป็นอันตรายต่อตนเองได้ทุกเมื่อ เอาเถอะถึงธรรมชาติจะสรรสร้างให้มาอยู่แล้ว หน้าที่เราคงมีแต่จะทำความเข้าใจมันให้ลึกซึ้ง เพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายเรา ณ ตอนนี้ด้วย           ก่อนอื่นต้องทักทายก่อนว่า ไส้ติ่งของคุณยังอยู่ดีหรือเปล่า หรือว่าโดนตัดทิ้งไปแล้ว ใครที่ไส้ติ่งยังสมบูรณ์ก็ยินดีด้วย เพราะล่าสุด นักวิทยาศาสตร์อเมริกันจากมหาวิทยาลัย Duke ค้นพบความสำคัญของอวัยวะที่บรรดาแพทย์เชื่อว่าไร้ประโยชน์ส่วนนี้แล้ว นั่นก็คือ มีหน้าที่สร้างและปกป้องเชื้อจุลินทรีย์ในช่องท้องของคนเรา จุลินทรีย์ที่ว่านี้ช่วยในระบบการย่อยอาหาร นอกจากนี้ไส้ติ่งยังทำหน้าที่กระตุ้นระบบย่อยอาหารให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ถูกเชื้อโรคอหิวาห์หรือเชื้อโรคบิดเล่นงาน           อย่างไรก็ตาม

Human Brain

ความเข้าใจผิดต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับสมองความเข้าใจผิดต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับสมอง

          หากจะพูดว่าอวัยวะส่วนสำคัญที่มีหน้าที่บัญชาการระบบต่าง ๆ ทั่วร่างกายของเรานั้น คงหนีไม่พ้นถึงการทำงานของสมองของเรานั่นเอง แต่ทว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองของมนุษย์เกี่ยวกับระบบการทำงานที่ซับซ้อนในเรื่องต่าง ๆ ออกมามาย จนบางทีข้อมูลข่าวสารมันลวดเร็วจนห้ามกระแสของ “การเชื่อข้อมูลเข้าไปแล้ว” ไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับความเข้าผิดจต่าง ๆ จากข้อมูลกระแสหลักในเรื่องสมองกันครับ คนส่วนใหญ่ใช้งานสมองแค่ 10%           วิลเลียม เจมส์ นักจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้กล่าวไว้เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ว่ามนุษย์ใช้งานสมองได้เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้น* และเมื่อเทคโนโลยีการฉายภาพสมอง (neuroimaging) มาถึง ก็ยิ่งตอกย้ำคำพูดดังกล่าวให้หนักแน่นขึ้นไปอีก เพราะหลักฐานได้ชี้ชัดว่า ไม่ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองจะทำกิจกรรมใด ๆ